Do zadań higienistki należy

Prowadzenie dokumentacji zdrowotnej placówki wczasów dla dzieci i młodzieży. Składa się na nią:

  • książka kontroli sanitarnej,
  • książka ewidencji i przypadków zachorowań na choroby zakaźne, ,
  • zeszyt porad i zabiegów lekarsko-higienicznych w placówce wczasów dla dzieci i młodzieży zawierający informację dotyczącą danych personalnych pacjenta, przyczyny zgłoszenia, rodzaje i termin udzielonej pomocy,
  • zeszyt chorych przebywających w izolatce placówki wczasów w celu odnotowywania osób przebywających w izolatce, z uwzględnieniem ich danych personalnych, terminu pobytu, wywiadu i wyników badania oraz zastosowanego leczenia oraz obserwacji,
  • karta kwalifikacyjna uczestnika na wczasy dla dzieci i młodzieży,
  • książeczka zdrowia pracownika,
  • książeczka zdrowia dziecka,
  • karta placówki,
  • wynik badania wody.

Po zakończeniu turnusu higienistka przekazuje wszelką dokumentację z zakresu zdrowia i higieny uczestników placówki wczasów kierownikowi lub organizatorowi placówki. Uczestniczy w podróży powrotnej i czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, a po powrocie udziela rodzicom lub opiekunom informacji o stanie zdrowia ich dzieci.