Zabawy rzutne przykłady

Dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym łatwo może ulec urazom różnego typu. Każdy uraz może spowodować uszkodzenie ciała w postaci stłuczenia, złamania kości lub rany. Sposób zakładania opasek opatrunkowych bandażowania (wg Pytla). Raną nazywamy przerwanie ciągłości skóry i tkanek spowodowane urazem. W zależności od rodzaju czynnika szkodliwego rozróżnia się: rany cięte, tłuczone, rąbane; szarpane, kąsane (np. przez […]