Wady budowy i zniekształcenia statyczne.

Wśród nich największy ciężar gatunkowy stanowi skrzywienie kręgosłupa i płaskostopie. Są one przeciwwskazaniem w zawodach wykonywanych w pozycji stojącej bądź w innej przymusowej pozycji ciała, związanej z ciężką pracą fizyczną, dźwiganiem ciężarów itp. Rozpatrując przeciwwskazania ortopedyczne należy mieć na względzie różnego rodzaju wady i zniekształcenia narządu ruchu. Mogą to być sprawy wrodzone, pourazowe lub pochorobowe (porażenia) umiejscowione w obrębie kończyn dolnych bądź górnych. W przypadkach tych ostatnich dotyczy to zawodów wymagających umiejętności manualnych. Poważną grupę przeciwwskazań zdrowotnych stanowią też przewlekłe choroby narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Są to wady serca z objawami niewydolności, dychawica oskrzelowa, przewlekłe choroby nerek, cukrzyca, padaczki itp. Przeciwwskazania te mogą, w zależności od stanu zaawansowania choroby i rodzaju wybieranego zawodu, mieć charakter przeciwwskazań względnych lub bezwzględnych. Niektóre z nich mogą być , czasowe. Te ostatnie obejmują głównie choroby zakaźne (gruźlica w stadium zakaźnym, nosicielstwo duru brzusznego dla zawodów mających kontakt z żywnością i dziećmi) oraz choroby o dobrym rokowaniu co do wyleczenia.