LUDZKI ROZUM

Ludzki rozum w połączeniu z umiejętnością mowy i sprawnością rąk umożliwiły zbudowanie samochodów, które poruszają się znacznie szyb­ciej niż jakakolwiek pantera. Samoloty pozostawiają w tyle najszybsze ptaki, dźwigi zaś podnoszą ciężary setki razy większe, niż byłoby w stanie unieść najsilniejsze zwierzę. Dzięki zdolnościom umysłowym opanowaliśmy ta­jemnicę wytwarzania nowych rodzajów pożywienia, nauczyliśmy się szyć ubrania z materiałów; opanowaliśmy sztukę budowania mostów, drapaczy chmur, fabryk i domów. Wydobywamy z ziemi rudę i zamieniamy ją w stal, aluminium, miedź, cynę i inne metale. Nauczyliśmy się wydobywać węgiel, pozy­skiwać ropę naftową i gaz oraz używać ich jako stosunkowo bezpiecz­nego opału; umiemy wytwarzać elektryczność i napędzać nią maszyny, urządzenia i pojazdy.