Poradnictwo właściwe

Dotyczy w naszym kraju dwóch roczników uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej oraz uczniów klasy czwartej liceum ogólnokształcącego i w mniejszym stopniu uczniów kończących szkołę zawodową. Aspekt zdrowotny tego poradnictwa przejawia się w badaniach lekarskich i orzekaniu lekarskim, przy czym to ostatnie ogranicza się do podania przeciwwskazań do nauki określonego zawodu. W ten sposób rola lekarza sprowadza się do roli doradcy dla uczniów i rodziców, przestrzegającego przed podjęciem pochopnych, w zrozumieniu zdrowotnym, decyzji o kierunku dalszej nauki czy studiów. Ma to szczególne znaczenie dla uczniów z grup dyspanseryjnych. Najpoważniejszą grupę patologii o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wyboru nauki zawodu u absolwentów szkoły podstawowej stanowią wady i choroby narządu wzroku. Element dobrego wzroku jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dobrego wykonywania większości zawodów, ale równocześnie bezpieczeństwa życia i zdrowia. Dlatego też badanie wzroku jest niezbędne w każdorazowym badaniu lekarskim, przeprowadzanym dla celów poradnictwa zawodowego.