Badanie narządu wzroku u młodzieży

Przed wyborem zawodu powinno obejmować wszystkie elementy takiego badania, a więc powinno uwzględniać ostrość wzroku, widzenie barwne, widzenie obuoczne oraz stan aparatu ochronnego. W higienie pracy używane są wykazy zawodów, których wykonywanie jest niemożliwe przy istnieniu określonych wad wzroku. tak zaburzenia widzenia barwnego stanowią przeciwwskazanie do wyboru takich’ zawodów, jak: farbiarz, milicjant, motorniczy, pielęgniarka, tapicer, higienistka szkolna, kierowca, malarz, maszynista kolejowy. Dużą grupę przeciwwskazań stanowią zaburzenia ostrości wzroku. Rozpatrujemy je Zwykle w dwóch aspektach, kiedy ostrość wzroku jest skorygowana szkłami i kiedy nie jest. Przy określaniu przeciwwskazań ma to duże znaczenie. W krótkowzroczności przestrzega się zasady, że wada ta stanowi przeciwwskazanie do wykonywania zawodów, w których przedmiot zainteresowania zawodowego jest w dali, w nadwzroczności kiedy jest w bliży. Wysoka krótkowzroczność jest również przeciwwskazana w podejmowaniu zawodów, których wykonywanie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym (niebezpieczeństwo odklejenia się siatkówki). W wielu zawodach przeciwwskazaniem jest już samo noszenie szkieł, bez względu na to z jakim zaburzeniem refrakcji mamy do czynienia. Przy zastosowaniu szkieł kontaktowych przeciwwskazania te nie istnieją. Używanie okularów wyklucza pracę w zawodzie wiążącym się z przebywaniem w pomieszczeniach wilgotnych, w wysokiej temperaturze, na rusztowaniach oraz w zawodzie w którym istnieje duże ryzyko urazu twarzy.