WIELE FAKTÓW

Podobnie wiele „faktów” tylko częściowo pokrywa się z prawdą, choć ludzie mogą traktować je tak, jak gdyby były bezwzględnie, we wszystkich okolicznościach, prawdziwe. Takie fałszywe lub częściowo prawdziwe sądy mogą bardzo szkodzić w pró­bach rozwiązania osobistych i społecznych problemów, jakie stawia przed nami złożona cywilizacja. Jest zatem sprawą najwyższej wagi, aby dobrze rozumieć naturę faktów. Musimy też poznać metody, które pomogą nam w ustaleniu, czy znane nam fakty są rzeczywiście faktami, sformułowanymi tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe. Musimy jednak być ostrożni w wyciąganiu wniosków z tych dwóch opisanych incydentów, dotyczących błędów w obserwacji.