Oświetlenie naturalne

Zwane inaczej dziennym, zależne jest od wielu czynników. Poza klimatem świetlnym miejscowości wpływa na nie przede wszystkim orientacja świetlna oraz wielkość i usytuowanie otworów okiennych. Orientacja świetlna sali lekcyjnej przy jednostronnym oświetleniu może być południowo-zachodnia, południowo-wschodnia, południowa, wschodnia lub zachodnia. Orientacje pozostałe nie są wskazane, a północna wskazana dla pracowni fizykochemicznej, oraz dla czytelni z biblioteką. W przypadku dwustronnego oświetlenia podane wyżej orientacje powinny być źródłem oświetlenia, a więc światło z nich pochodzące powinno padać z lewej strony w stosunku do siedzących w izbie lekcyjnej uczniów. Zakłada się, że izba lekcyjna powinna mieć zapewniony dostęp promieni słonecznych. Wielkość otworów okiennych, ich usytuowanie w ścianie oraz gatunek i czystość szyb okiennych są następnym warunkiem determinującym właściwe oświetlenie. Otwory okienne powinny być tak usytuowane, by słup ściany między oknami nie przekraczał
m szerokości oraz by wysokość parapetu odpowiadała 70—80 cm (wysokość pulpitu ławki). Szyby muszą być ze szkła przezroczystego, w dobrym gatunku i czyste. Brudne szyby pochłaniają do 50%, a nawet więcej, promieni świetlnych.