WARTOŚĆ PO LATACH

Po latach, stare fotografie stają się coraz bardziej cenne, pozwalają bowiem na stwierdzenie zmian następujących w długich okre­sach. Z obserwacjami tego typu mamy do czynienia w wielu dziedzi­nach nauki. Biologowie używają fotografii mikroorganizmów w po­dobny sposób. Detektywi używają fotografii, aby zgromadzić dane z miejsca zbrodni. Zwróćmy uwagę, jak w supermarketach obliczana jest należność. Kiedy kasjerka przesuwa etykietę na opakowaniu nad laserowym czyt­nikiem, soczewka wraz z urządzeniem elektronicznym odczytuje infor­mację dotyczącą ceny i numeru katalogowego produktu. Ta informacja jest przekazana do pamięci komputera, który ją przetwarza i drukuje listę zakupów wraz z należnością. Komputer jednocześnie przetwarza informację, dostarczając kierownikowi sklepu informacji na temat ak­tualnego stanu magazynu.