Camp rock cda

Postępowanie w omdleniach polega na dostarczeniu świeżego powietrza przez otwarcie okien lub wyniesieniu dziecka z dusznego pomieszczenia na zewnątrz, na świeże powietrze. Zemdlone dziecko układamy płasko na plecach. Głowa powinna być opuszczona niżej, pomaga również uniesienie nóg. Skropienie lub wytarcie twarzy zimną wodą oraz ewentualne uderzenie dłonią w policzki powoduje zwykle powrót przytomności i zaróżowienie twarzy. Zbyt wczesne uruchomienie po omdleniu może spowodować nawrót utraty przytomności, dlatego też dziecko powinno leżeć do zupełnego ustąpienia objawów osłabienia. Należy pamiętać o rozluźnieniu bielizny i ubrania. W stanie niepełnej przytomności nie wolno podawać płynów do picia w obawie o zachłyśnięcie. Często powtarzające się stany omdleń są wskazaniem do przeprowadzenia badań lekarskich w celu ustalenia przyczyny zasłabnięć. Zaburzenia świadomości trwające dłużej niż omdlenie, mogą rozwijać się stopniowo lub bardzo szybko. W tych przypadkach ustalenie okoliczności, w których stan ten wystąpił i dobre zebranie wywiadów ułatwiają znalezienie przyczyny zaburzeń świadomości. Jest to ważne z punktu widzenia właściwej oceny sytuacji, stanu dziecka i ukierunkowania postępowania.