SALA GIMNASTYCZNA

Oddzielne miejsce wśród sal specjalnych, z uwagi na rekreacyjny przeznaczenie, zajmuje sala gimnastyczna. Normatyw techniczny projektowania szkolnych sal gimnastycznych przewiduje trzy wa-i rianty tych sal:

  • wariant I — jedną sala o wymiarach 18,0 X 30 m
  • wariant II — dwie sale o wymiarach 18,0 X (30,0 + 12,0) m
  • wariant III — jedna sala o wymiarach 12,0 X 24,0 m.

W wariancie drugim sala mniejsza powinna stanowić przedłużenie sali większej i powinna być od niej oddzielona ścianą pełną.  Mikroklimat sali gimnastycznej różni się także nieco od środowiska klimatycznego izby lekcyjnej. Na przykład normatyw sali przewiduje temperaturę równą 15°C, co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny itp. W skład zespołu pomieszczeń gimnastycznych szkoły wchodzą’ także pomieszczenia pomocnicze stanowiące zaplecze sali. Składają się na nie przechowalnia sprzętu, rozbieralnia i natryskownia. Rozbieralnia i natryskownia muszą mieć zabezpieczenie podłogi przed nadmiernym oziębieniem nóg uczniów. W natryskowni powinna być ciepła woda. Oba pomieszczenia powinny mieć takie połączenie z salą gimnastyczną, aby przejście między nimi nie przyczyniało się do przeziębienia ćwiczących.