Trzecią próbą, dość często stosowaną w poradnictwie sportowo-lekarskim

Próba Martineta, w której po odpowiednio dawkowanym wysiłku określamy czas powrotu do normy tętna i ciśnienia. Wykonanie próby ma przebieg następujący: U badanego, znajdującego się od kilku minut w pozycji leżącej określa się – tętno i ciśnienie krwi. Następnie każemy badanemu wykonać 20 przysiadów (co sekunda przysiad). Po wykonaniu przysiadów badany ponownie się kładzie, a my wykonujemy badanie tętna i ciśnienia krwi, powtarzając te pomiary w odstępach półminułowych aż do uzyskania wartości sprzed wysiłku. W warunkach prawidłowych wartości te wracają do normy w ciągu trzech minut. Wyżej przytoczone próby są wykonywane z reguły przez higienistki szkolne na zlecenie lekarza bądź z ich własnej inicjatywy, kiedy w wyniku obserwacji na lekcji wychowania fizycznego wyselekcjonują dzieci łatwiej męczące się. Kryterium sprawności fizycznej ocenia się na podstawie testów opartych na pomiarach czynności notorycznych wymagających mocy, szybkości, siły, gibkości, zwinności i wytrzymałości. Na test sprawności motorycznej Denisiuka dla młodzieży szkolnej składają się: pomiar siły, mocy, szybkości, zwinności i wytrzymałości. Próba siły — opiera się na rzucie piłki lekarskiej znad głowy, przy czym masa piłki dla dzieci z klas I—IV równa jest 1 kg, a dla starszych 2 kg. Miarą siły,jest długość rzutu. Uczeń rzuca trzykrotnie, w pomiarze uwzględnia się najdłuższy rzut. Próba mocy to skok dosiężny z przysiadów wzwyż z jednoczesnym wyciągnięciem ręki w górę. Różnica dosięgu palców w skoku i staniu jest testem mocy. Pomiar również jest trzykrotny.