Wyposażenie we właściwy sprzęt izby lekcyjnej

Czynniki niezbędny do oceny higienicznych właściwości sali lekcyjnej. Podstawowym sprzętem szkolnym jest ławka. Istnieje potwierdzona badaniami naukowymi współzależność między wieloletnim siedzeniem ucznia w nieodpowiedniej do wzrostu ławce a zniekształceniami statycznymi, szczególnie wadami postawy i skrzywieniami bocznymi kręgosłupa. Obserwacje szkolnej służby zdrowia wskazują, że stosunkowo duży odsetek uczniów zajmuje ławki nieodpowiednio dobrane do ich wzrostu. Sytuacja ta stwarza konieczność permanentnego nadzoru tego zjawiska ze strony higienistki, zwłaszcza, że istnieje możliwość doboru ławek właściwych do wzrostu dla znacznej większości dzieci. Aktualnie w szkołach polskich używane są dwa modele ławek, tak zwane stare i nowe. Ten ostatni typ jest produkowany przez przemysł meblarski od 1964 roku według projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Jednak stopniowo wypiera on ławki starego typu. Oba modele ławek produkowane są w siedmiu wielkościach (numery od 1 do 7). Podstawowe wymiary ławek starego typu przedstawiają się następująco:

  • Ławka nr 1: wysokość 1 110—120 cm,
  • Ławka nr 2: wysokość 121—130 cm,
  • Ławka nr 3: wysokość 131—140 cm,
  • Ławka nr 4: wysokość 141—150 cm,
  • Ławka nr 5: wysokość 151—160 cm,
  • Ławka nr 6: wysokość 161—170 cm,
  • Ławka nr 7: wysokość 171—180 cm.

Wymiary ławek nowego modelu (IWP) — typ mosiński (Mosina)