PRZYCZYNA I SKUTEK

Naukowcy odkryli bowiem, że zarówno chmura, jak i towarzyszący jej deszcz powstają, kiedy powietrze się oziębia i woda skrapla się w postaci miniaturowych kropelek. One tworzą chmurę. Kiedy stają się dostatecznie duże, spadają na ziemię.Kopnij ścianę — zaboli cię noga. Kopnij znowu — noga zaboli cię ponownie. Jeśli zrobisz to pięćdziesiąt razy, z pewnością dojdziesz do wniosku, że przyczyną bólu jest kopnięcie ściany. Tylko egocentryczne dziecko uzna, że przyczyną tego całego zdarzenia jest ściana. Psycholog może dojść do wniosku, że kopiący ścianę musi wyłado­wać swoją agresję. W takim wypadku za główną przyczynę bólu może być uznany stan psychiczny kopiącego. Być może kopiący znajduje przy­jemność w zadawaniu sobie obrażeń. Ponieważ ściana nie może zostać kopnięta bez żadnego powodu, za główną przyczynę opisywanej sytu­acji może zostać uznany stan psychiczny owego osobnika.