PROSTE ODPOWIEDZI

Wiele osób pragnie prostych odpowiedzi dotyczących związków przyczynowo-skutkowych. Pragną usłyszeć jedną prostą odpowiedź jako „tę właściwą”. Jednak życie jest bardziej skomplikowane; złożone zja­wiska mają wiele przyczyn. Na przykład, co jest przyczyną wzrostu przestępczości w Stanach Zjednoczonych? Narkotyki? Przemoc w tele­wizji? Dostępność broni? Rozpad rodziny? Bieda? Slumsy? Rozpad systemów wartości? Niewłaściwe wychowanie w domu? Lenistwo i upadek etosu pracy? Złe szkoły? Czy to możliwe, że wszystkie te przy­czyny mają wpływ na przestępczość? Ci, którzy poszukują jednej prostej odpowiedzi, są skazani na nie­powodzenie. Kiedy testują swoje rozwiązanie, nie biorą pod uwagę in­nych czynników, mających wpływ na analizowane zjawisko. Czasami mylimy przyczynę ze skutkiem i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest czym (jak to jest żartobliwie zilustrowane.  Z punktu widzenia królika to technik jest wytresowany, ponie­waż za każdym razem po naciśnięciu guzika przynosi jedzenie. Pewne­go dnia biedny królik odkryje, kto tu naprawdę rządzi. Z bolesną jasno­ścią zda sobie sprawę, co jest prawdziwą przyczyną tego, że dostaje jedzenie.