ZNAJOMOŚĆ PRZYCZYN

Znajomość przyczyn i skutków zjawisk jest bardzo ważna. Na przy­kład kiedy lekarz bada pacjenta, pierwszym zadaniem jest postawienie diagnozy, co polega po prostu na „ustaleniu natury choroby”. W więk­szości wypadków pozwala to znaleźć przyczyny dolegliwości. Cel ten osiąga się przez dokonanie wielu pomiarów i testów. Każdy taki test jest małym eksperymentem, którego celem jest dostarczenie danych obserwacyjnych. Te dane stanowią podstawę do wyciągnięcia poprawnych wniosków dotyczących przyczyn choroby.A zatem lekarz bada i ostukuje pacjenta; osłuchuje jego klatkę pier­siową, zagląda w oczy, uszy. i gardło. Może zlecić wykonanie elektro- kardiogramu i analiz krwi. Za tymi testami kryje się długa historia ba­dań naukowych, opartych na powtarzanych wielokrotnie pomiarach. Ich celem jest dążenie do tego, aby odkrycia miały walor obiektywności i aby można je było uczynić dostępnymi dla innych.