Próba szybkości

Polega na biegach krótkich, których długość jest zróżnicowana w zależności od wieku uczniów. Dzieci z klas I—III biegają na odległość 30 metrów, klasy IV — 30 lub 40 m do wyboru, klas V również do wyboru, ale 40 lub 60 m oraz młodzież z klas VI—VIII i szkół ponadpodstawowych — 60 m. Uczniowie biegają indywidualnie.
Próba zwinności — to najbardziej złożona próba. Składają się ,na nią: bieg, przewrót na materacu, bieg ,,na czworakach”, ponowny przewrót na materacu i normalny do mety. Oceną próby jest czas jej wykonania.
Próba wytrzymałości — ma dwa warianty, pierwszy z nich — to przysiady z wyrzutem nóg  to bieg na 300 metrów.
Wyniki prób porównuje się ze specjalnie opracowanymi przez autora testu tabelami punktowymi oceny sprawności motorycznej. Tabele te uwzględniają płeć, wiek, klasy i rodzaje szkół. Każda szkoła powinna dysponować takimi tabelami. Wykonawcą prób na zlecenie lekarza szkolnego powinien być nauczyciel wychowania fizycznego.