Powierzchnia trójkata wzór

W przebiegu napadu drgawek zależy od ich rodzaju. Decyzja co do podjęcia odpowiedniej interwencji jest zawsze trudniejsza, jeżeli drgawki występują po raz pierwszy. Dobrze zebrane wywiady od opiekunów dziecka dostarczają zwykle niezbędnych informacji co do późniejszego leczenia przyczynowego. Ze względu jednak na doraźną sytuację, w większości przypadków niezbędne jest zastosowanie środków przeciwdrgawkowych. W drgawkach pochodzenia gorączkowego […]