SĄDY SIĘ ZMIENIAJĄ

Aby zilustrować, w jaki sposób ustalamy prawdziwość lub fałszywość wypowiedzi na temat faktów, rozważmy zmianę, jaka w ciągu wieków dokonała się w naszych poglądach dotyczących Układu Słonecznego. Jest rzeczą niewątpliwą, że gdybyśmy żyli w roku 1300, akceptowali­byśmy „oczywiste” fakty: że Ziemia jest płaska i że Słońce obraca się wokół Ziemi. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie to wygląda, i na podsta­wie logicznego rozumowania, opartego na stanie wiedzy z roku 1300, wydawało się oczywiste, że tak właśnie musi być. Wydaje się bowiem, że płaskość Ziemi można sprawdzić w prosty sposób przez obserwację, kiedy tylko znajdziemy się w mieście, gdzie ulice są płaskie. Kiedy płyniemy łódką na spokojnym jeziorze, możemy stwierdzić obserwa­cyjnie, że woda jest „absolutnie” równa, a zatem „płaska”.