W BADANIACH NAUKOWYCH

W badaniach naukowych często problemy stawiane są ze zwykłej ciekawości poznawczej albo wynikają z potrzeb zlecającego badania pracodawcy lub rządu. Na przykład, na całym świecie podejmuje się intensywne wysiłki w celu opracowania metody pozyskiwania energii reakcji atomowych. Problem jest jasno określony — potrzeba więcej energii dla fabryk i domów — i naukowcy są wynajmowani; aby go rozwiązać. Jednak bardzo często badacz jest po prostu zainteresowany pewnym interesującym zjawiskiem przyrodniczym. Formułuje pro­blem badawczy i zaczyna nad nim pracować bez żadnych impulsów z zewnątrz. Był taki okres, że naukowcy pracowali właśnie w ten sposób. Teraz jest on jednak mniej powszechny, ponieważ badania naukowe są drogie i skomplikowane i często wymagają współpracy du­żego zespołu specjalistów.