Jak przygotować dziecko do wyjazdu na wakacje

Jeśli nasze dziecko po raz pierwszy wybiera się samo w podróż, na przykład na wycieczkę lub kolonie, zwykle bardzo boimy się o jego bezpieczeństwo. Dlatego, żeby spać spokojnie, jeszcze przed wyjazdem należy przećwiczyć z nim sytuację, co ma robić, w razie gdyby się zgubiło lub oddaliło od opiekunów i grupy. Upewnijmy się, że będzie ono umiało odpowiedzieć na pytania jak się nazywa, jak nazywają się jego opiekunowie, jaki jest adres miejsca, w którym się zatrzymało. Należy też uświadomić dziecko, aby w razie zgubienia się pozostawało w jednym miejscu i nie próbowało się wracać, bo w taki sposób tylko może zgubić się jeszcze bardziej. Można polecić mu, by zwróciło się do jakiejś budzącej zaufanie osoby – na przykład ratownika, czy kobiety z dzieckiem, a poza plażą – do policjanta lub starszej osoby. Nawet zachowując te wszystkie środki ostrożności, postarajmy się jednak zachęcać dziecko by miało cały czas na oku opiekunów i zachęcać go do tego, by bawiło się w pobliżu całej większej grupy.