AŻ DO NIEDAWNA

Aż do niedawna często zdarzały się takie historie. Jako przykład rozważmy przypadek „czarownic z Salem” w Massachusetts w 1692 roku. 150 niewinnych osób (kobiet i mężczyzn) osadzono w więzieniu jako podejrzanych o czary, spośród nich 19 osądził specjalny sąd, uznał za winnych i skazał na śmierć. Na czym polegało ich przestępstwo? W grudniu 1691 roku zaobser­wowano dziwne zachowanie ośmiu dziewcząt — mówiły bezładnie, wykonywały nieskoordynowane ruchy, wiły się w konwulsjach. Leka­rze nie mogli znaleźć wyjaśnienia, jednak jeden z nich zasugerował, że przyczyną mogą być siły nieczyste. Kilka dziewcząt oskarżyło jedną z niewolnic w ich domu o czary, wraz z dwoma starymi kobietami o „złej reputacji. Wszystkie trzy zostały uwięzione.