POSZUKIWANIE PRZYCZYN

Ludzie poszukiwali przyczyn tych destrukcyjnych wydarzeń. Gdy­by je znali, prawdopodobnie potrafiliby bronić się przed skutkami znisz­czeń (lub przynajmniej je łagodzić). Z biegiem czasu sformułowano więc pewne hipotezy wyjaśniające te zdarzenia. Ludzie doszli do wnio­sku, że istnieją bóstwa czy nadnaturalne duchy, które kontrolują zdarze­nia przyrodnicze i które —jak ludzie — podlegają ludzkim namiętno­ściom, takim jak miłość i nienawiść. Sensowne wydawały się wyjaśnienia, w myśl których to Jowisz ci­ska piorunem w złości na pewną społeczność (lub jej przywódców). Jeśli ktoś upadł na schodach i złamał nogę, interpretowano to jako ze­mstę obrażonego ducha osoby niegdyś mieszkającej w tym domu. Cho­roba mogła zostać wywołana przez czarownicę, którą mogła być na przy­kład stara kobieta mieszkająca w nędznej ruderze nieopodal.