Traktat w rapallo

Liczba zatruć wśród dzieci stale wzrasta i staje się rzeczywistym problemem społecznym. W związku z chemizacją życia dostępność różnych środków czyszczących, używanych w gospodarstwie domowym i rozpuszczalników oraz niezabezpieczonych odpowiednio leków jest źródłem zatruć, groźnych w swych następstwach dla życia dziecka. Postępowanie w zatruciach zależy od rodzaju wprowadzonej do organizmu trucizny. W większości przypadków decydującym czynnikiem jest szybkość i prawidłowość w udzieleniu pierwszej pomocy. W dużym stopniu pomaga tutaj zebranie dokładnego wywiadu na miejscu wypadku i poznanie okoliczności zatrucia. Ustalenie rodzaju środka trującego jest często trudne. Dlatego też konieczne jest zabezpieczenie treści żołądkowej, moczu i krwi dla wykonania badań toksykologicznych w szpitalu, do którego zatrute dziecko zostanie przekazane.
Do najczęstszych zatruć u dzieci należą zatrucia lekami (leki nasenne barbiturany, atropina), pestycydami (środkami ochrony roślin), rozpuszczalnikami oraz zatrucia pokarmowe grzybami trującymi.