Wredne dziewczyny cda

Najważniejsze objawy kliniczne w najczęstszych zatruciach u dzieci. Należy pamiętać, że w doraźnej pomocy w zatruciach najważniejsze jest możliwie szybkie usunięcie trucizny z przewodu pokarmowego przez spowodowanie wymiotów lub płukanie żołądka oraz podanie środków przeczyszczających. Płukanie żołądka należy wykonać nawet w odległym cza- i sie od zatrucia (po kilku godzinach). Wykonuje się je układając chorego […]