Obowiązki lekarzy

Wszystkie kolonie powinny mieć zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską, z tym że na koloniach dla dzieci z chorobami układu krążenia, nerwicowych, z padaczką, a także umysłowo upośledzonych przewidywane jest zatrudnienie dwóch pielęgniarek. Normatyw zatrudnienia kolonii dla dzieci chorych na cukrzycę przewiduje obsadę czterech pielęgniarek. Zadania służby zdrowia na koloniach zdrowotnych mają charakter ogólnych zadań zapobiegawczych i leczniczych, jak na innych placówkach wczasów, rozszerzonych zadaniami specjalnymi wynikającymi ze specyfiki profilu chorobowego kolonii.
Na koloniach dla dzieci nerwicowych i z padaczką, a także dzieci umysłowo-upośledzonych zatrudnia się psychologa, a na kolonii „cukrzycowej” po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby także dietetyka. Wychowawców zatrudnia się na wszystkich typach kolonii zdrowotnych w myśl przelicznika jeden wychowawca na 15 dzieci, z tym, że w przypadku kolonii zdrowotnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wskaźnik ten wynosi 1 na 10 dzieci.