MIKROKLIMAT SZKOLNY

Podstawowym parametrem mikroklimatu szkolnego jest temperatura. Polski normatyw higieniczny podaje temperaturę klasy równą 20°C. Ważnym momentem oceny tego parametru jest zwrócenie uwagi na równomierność temperatury w poszczególnych punktach izby. Jej wahania nie powinny przekroczyć +3°C w pionie oraz ± 2°C w poziomie. Wielkość i równomierność temperatury pomieszczeń uzależnione są od systemu ogrzewczego szkoły. Najczęściej stosowane są dwa systemy, jeden centralny, drugi za pomocą pieców. Pierwszy z nich ma wyraźną przewagę zarówno w aspekcie higienicznym, jak i ekonomicznym. Jego mankamentem jest nadmierne wysuszenie powietrza. W ocenie ogrzewania piecowego należy zwrócić uwagę na moment bezpieczeństwa. Stan techniczny piecó powinien być dobry, a palenie w nich należy kończyć co najmni na godzinę przed rozpoczęciem zajęć w klasie. Temperatura po wietrzą niższa niż 12°C wyklucza daną izbę z pomieszczeń nadają cych się do zadań lekcyjnych. Pomiaru temperatury dókonujem za pomocą termometru umieszczonego z dala od źródłą ciepła ni wysokości 1,5 m od podłogi.