AKUSTYKA

Dla pełnej oceny mikro środowiska izby lekcyjnej niezbędne jest również uwzględnienie jej akustyki. Dobrą, odpowiadającą normom zdrowotnym akustykę zapewnia taka sala, która izoluje mikro środowisko klasy od hałasu zewnętrznego oraz wycisza hałas wewnątrzszkolny, a jednocześnie zapewnia równomierne rozprowadzenie dźwięku i zapobiega zjawisku echa. Środowisko akustyczne izby lekcyjnej określamy badaniem sonometrycznym. Polska Norma (PN-63-B-02151) dopuszcza poziom dźwięków zakłócających w izbie lekcyjnej do głośności 30 dB. Podobne warunki higieniczne, jak izba lekcyjna muszą spełniać sale specjalne, przeznaczone na gabinety i pracownie przedmiotowe. Ich wyposażenie jest jednak różne, zależne od przeznaczenia. Niektóre z nich powinny mieć specjalne urządzenia chroniące uczniów przed ewentualnym ujemnym wpływem wykonywanych czynności. Takim koniecznym urządzeniem jest na przykład digestorium w pracowni chemicznej.