W kontroli tej wyodrębnić można kilka elementów.

Kwalifikowanie lekarskie uczniów do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a
ocena zdrowotna metod i zakresu programowego zajęć wychowania fizycznego, nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi zajęć, analiza wpływu ćwiczeń wychowania fizycznego i gier sportowych na stan zdrowia, rozwój i sprawność ucznia. Kwalifikowanie lekarskie uczniów do zajęć wychowania fizycznego ma szczególne znaczenie wobec zróżnicowanego potencjału zdrowotnego młodzieży szkolnej. Bowiem badania stanu zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej wykazują u około 20—30% uczniów odchylenia od prawidłowości. Odchylenia te sprowadzające się do wad i zaburzeń rozwojowych lub chorób przewlekłych wpływają ujemnie między innymi na sprawność fizyczną uczniów, ich wydolność i zainteresowanie wychowaniem fizycznym i sportem. Szczególnie wyraźnie niskie wartości sprawności fizycznej korelują z takimi stanami chorobowymi, jak gorączka reumatyczna, wady i choroby serca, gruźlica, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych, zaawansowane wady wzroku, stany niedorozwoju somatycznego oraz niektóre choroby układu nerwowego. Uczniowie ci mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie z wychowania fizycznego.