Wynik porównuje się z danymi standardowymi i interpretuje się w sposób następujący:

Wartość wskaźnika 55 — zła kondycja fizyczna wartość wskaźnika 55—64 niska kondycja fizyczna wartość wskaźnika 65—79 przeciętna kondycja wartość wskaźnika 80—89 dobra kondycja fizyczna wartość wskaźnika 90 — doskonała kondycja fizyczna Ta sama próba może być wykonywana w sposób uproszczony. Ogranicza się wówczas tylko do jednego pomiaru po zakończeniu obciążenia, a mianowicie 30-sekundowego pomiędzy 1 min a 1 min 30 s. Uzyskany wynik podstawia się do wzoru
czas trwania obciążenia w s. X 100
częstość tętna X, 5,5
Interpretacja wskaźnika jest następująca wartość wskaźnika 50 — słaba kondycja wartość wskaźnika 50—80 — średnia kondycja .wartość wskaźnika 80 — dobra kondycja Inną prostą próbą, łatwą do stosowania w warunkach szkolnych jest próba Flacka, oparta na pomiarze czasu dowolnego bezdechu. Badany po wykonaniu kilku głębszych oddechów robi głęboki wdech i zatrzymuje oddech na jego szczycie. Czas bezdechu mówi o wydolności układów oddychania i krążenia. Wartości niższe niż 20 sekund świadczą o złej wydolności. Wynik najczęściej waha się od 35 do 50 sekund, a u sportowców dochodzi nawet do 120 i więcej sekund.