INNY FAKT

Rozważmy inny fakt: „dziesięć dziesięciocentówek ma wartość jed­nego dolara”. To stwierdzenie wydaje się już absolutnie pewne, ponie­waż oparte jest na samej definicji pieniędzy. Rząd Stanów Zjednoczo­nych definiuje dziesięciocentówkę jako jedną dziesiątą dolara. Czy ktoś mógłby sensownie twierdzić, że w jednym dolarze jest dziewięć albo jedenaście dziesięciocentówek? Jednak (w oczywistych faktach często tkwi takie właśnie .jednak”) dziesięciocentówki zawierają srebro, które ma własną wartość jako metal szlachetny. Dolary są na ogół papierowe; ten papier sam w sobie nie ma żadnej wartości handlowej. To prowadzi do sytuacji, w której dziesięć dziesięciocentówek mogłoby mieć większą wartość, gdyby sprzedać je jako srebrny złom, niż jeden dolar (aby tak było, cena srebra musiałaby znacząco wzrosnąć, ale jest to możliwe).