Harpagon śmieszy przeraża czy budzi politowanie

Pozycja ta zapobiega zapadaniu się języka lub zaciekaniu obfitej u dzieci wydzieliny z jamy ustnej i w ten sposób pomaga udrożnić górne drogi oddechowe. Oceny wydolności układu krążenia dokonuje się na podstawie pomiarów częstości tętna, ciśnienia tętniczego oraz zabarwienia skóry. Przyspieszenie tętna, z równoczesnym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i towarzyszącą bladością skóry, występuje najczęściej w przypadkach utraty krwi (krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne) oraz płynów ustrojowych (oparzenie, odwodnienie) i innych stanów chorobowych przebiegających z wstrząsem. Leczeniem z wyboru w tych przypadkach jest przetaczanie kiwi lub płynów zastępczych wypełniających doraźnie łożysko krążenia (np. dekstran). Natomiast znaczne zwolnienie czynności serca (bradykardia) z równoczesnym, znacznym w stosunku do wieku podwyższeniem ciśnienia krwi może świadczyć o wylewie podpajęczynówkowym lub innych stanach chorobowych przebiegających ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego (np. guzy mózgu, zapalenie mózgu, śpiączka mocznicowa spowodowana przewlekłą chorobą nerek). Pamiętać zawsze jednak należy, że u dzieci pomiary ciśnienia wykonuje się mankietami o rozmiarze odpowiednim do wieku, a wyniki pomiarów powinny być oceniane również według norm należnych dla wieku badanego dziecka. Decyzję o obniżeniu podwyższonego ciśnienia podejmuje zawsze lekarz.