Normatyw przypadający na jednego uczestnika w sypialni wynosi 4 m2

Wymogi zdrowotne nie ograniczają się jednak jedynie do odpowiedniej powierzchni sypialń. Sprawą nie mniej ważną są powierzchnie rekreacyjne; urządzenia sanitarne, blok żywieniowy, a na niektórych profilach kolonii również powierzchnie do ćwiczeń, zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Te ostatnie dotyczą zwłaszcza kolonii dla dzieci z wadami postawy i zniekształceniami statystycznymi, dla dzieci z wadami mowy oraz wadami wzroku. Budynek, w którym organizowane są kolonie zdrowotne powinien być skanalizowany i zaopatrzony w bieżącą wodę. Jest to warunek dla kolonii dla dzieci po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby. Umywalnie i ustępy powinny się znajdować wewnątrz budynku. Umywalnie powinny być zaopatrzone w ciepłą wodę. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, u których’ występuje moczenie nocne, które mają przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych, chorobę reumatyczną, choroby układu krążenia i choroby nerek. Usytuowanie ustępów wewnątrz budynku ma szczególne znaczenie dla typów kolonii wymienionych, wyżej, jak również dla kolonii dla dzieci z cukrzyca (polyuria), dla dzieci z kalectwem narządu ruchu (trudności w poruszaniu się), chorych na padaczkę, dychawicę oskrzelową, jak również dzieci nerwicowych (te ostatnie boją się z reguły wychodzić poza budynek kolonijny).