Oddzielną grupę przeciwwskazań stanowią zaburzenia widzenia obuocznego

Składają się na nie ślepota jednego oka, zez oraz różnica ostrości wzroku między jednym a drugim okiem 4,0 D. Widzenie jednooczne stanowi przeciwwskazanie do nauki i wyboru zawodów związanych z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu (kierowca, maszynista kolejowy, operator dźwigowy, sternik, traktorzysta, zwrotniczy itd), pracy na rusztowaniach i wysokości (dekarz, cieśla, kominiarz, malarz budowlany, murarz, monter, sztukator, tynkarz), wymagających stałego napięcia jednego oka (krawiec, kreślarz, hafciarka, zegarmistrz), niebezpiecznych dla narządu wzroku, związanych z narażeniem oka na mechaniczne/termiczne i chemiczne urazy (brukarz, farbiarz, kowal, ślusarz, tokarz, górnik, kamieniarz itp.) oraz dużej sprawności ruchowej (akrobata, milicjant, strażak).
Drugą grupą patologii, mogącej stanowić przeciwwskazania do wyboru określanego zawodu są wady oraz przewlekłe choroby narządu słuchu. Przeciwwskazania w wadach słuchu są uzależnione od stopnia ich zaawansowania, niemniej we wszystkich wadach przeciwwskazane są prace mogące pogłębić wadę. Są to zawody wykonywane w hałasie, w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu chemicznym i fizycznym. Niedosłuch mały, kiedy słyszalność szeptu jest z odległości powyżej czterech metrów, stanowi’już przeciwwskazanie do wyboru zawodów wymagających bardzo dobrego słuchu.