KONCENTRACJA BADAŃ

Sama nauka jednak nie przyniesie rozwiązań. Za wynikami badań muszą iść złożone i trudne decyzje polityczne i ekonomiczne, podejmo­wane przez rządy i wspomagane przez specjalistów. Należy zadbać o odpowiednią dystrybucję środków, finansować badania, wprowadzać podatki na ich sfinansowanie, prowadzić odpowiednie działania eduka­cyjne, mające uświadomić ludziom znaczenie ochrony środowiska na­turalnego. Większość badań naukowych koncentruje się na zagadnieniu po­szukiwania związków przyczynowo-skutkowych w naszym otoczeniu. Starożytni także poszukiwali przyczyn zjawisk. Nie byli jednak w sta­nie poznać prawdziwych przyczyn, poszukiwali „wyjaśnień” w zabo­bonnej wierze w kaprysy bóstw, czarownic czy różnego rodzaju du­chów. Bezskutecznie starali się obłaskawić te nadnaturalne siły przez specjalne ceremonie i ofiary, które nie miały wpływu na warunki życia tych społeczeństw (z wyjątkiem, być może, chwilowej poprawy ich sa­mopoczucia).