OCZAMI WYOBRAŹNI

Oczami wyobraźni mógł ujrzeć, jak nogi pisklęcia powoli pokrywają się piaskiem i jak pisklę wyciąga nogi z piachu i w ten sposób podnosi się coraz wyżej. Johnny mógł także przewidzieć, że gdyby nasypał naraz zbyt wiele piachu, to pisklę mogłoby zostać nim przy­sypane i udusić się. Musiał zatem sypać piach do szczeliny na tyle powoli, aby umożliwić pisklęciu utrzymanie się cały czas na powierzchni.Przygoda Johnny’ego może posłużyć nam jako przykład rozwiązywa­nia problemów. Odnotujmy kilka podstawowych cech tego procesu:Rozwiązanie oparte jest na doświadczeniach z przeszłości i fak­tach tkwiących w naszym umyśle. Fakty, które mogą mieć zastosowanie przy rozwiązywaniu dane­go problemu, są przypominane w trakcie mentalnego procesu poszuki­wania,, w czasie którego z olbrzymiej liczby wspomnień wyszukiwane są przydatne.