METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W jakiś nie do końca zrozumiały sposób jesteśmy w sta­nie nakierować nasz umysł na fakty, które odnoszą się do sytuacji, i w ten sposób zignorować całe mnóstwo innych, nie mających nic wspól­nego z problemem.  Faktami, które mogą być relewantne dla rozwiązania problemu, możemy następnie „żonglować” w umyśle i tworzyć z nich różne roz­wiązania. Ten proces polegający na zestawianiu faktów w ramach eks­perymentów myślowych, na prawidłowym ich przeprowadzeniu i wyciągnięciu z nich wniosków to sedno jasnego myślenia.   Cały łańcuch tego typu czynności umysłowych, gdzie rozwiąza­nie jednego z problemów prowadzi do tworzenia nowych rozwiązań, kończy się konkluzją. W myśli oceniamy każdą sytuację i wydajemy ocenę. Wybieramy jedno z możliwych rozwiązań jako to, które ma naj­większe szanse doprowadzić nas do sukcesu.