TYPOWY PRZYKŁAD

Posługując się niewielką flotą złożoną z trzystu małych statków w wąskich przesmykach pomiędzy wyspą Salamis i brzegiem Attyki, Te­mistokles wymanewrował flotę tysiąca wielkich statków perskich i po­konał ją.Ponieważ „rada” podana przez^Apollina okazała się skuteczna, wzro­sło zaufanie do tego sposobu rozwiązywania problemów. Nasz podziw kieruje się jednak w stronę Temistoklesa, który potrafił wskazać taką interpretację wyroczni, dzięki której można było sformułować efektywny plan działania.Wydarzenie to jest przykładem typowego dla starożytnych ludów spo­sobu myślenia. Nie rozumieli oni działania sił przyrody. Burze poja­wiały się bez widocznego powodu i niszczyły ich domostwa. Pioruny niszczyły drzewa i budynki, uderzając w nie z siłą przekraczającą wszel­kie wyobrażenie. Zarazy pojawiały się w miastach i dziesiątkowały lud­ność. Susze mogły zniszczyć plony jednego roku, deszcze zaś pozwolić na obfite zbiory w następnym.