Nasz elementarz multibook

Do utraty przytomności, jak już wyżej podawano, mogą prowadzić różne stany chorobowe. Jednak odzielnie należy omówić te choroby i zaburzenia, które wymagają szybkiej doraźnej pomocy. Należą do nich drgawki objawowe oraz cukrzyca. Drgawki stosunkowo często występują u dzieci w różnym wieku. Mogą być spowodowane wysoką gorączką, ale częściej towarzyszą chorobom ośrodkowego układu nerwowego (np. zapalenie opon […]