Solbaby tussi opinie

Głównie trzeba dziecko zabezpieczyć przed uderzeniem lub zranieniem. W związku z tym staramy się, nie ruszając dziecka z miejsca, na które upadło (np. z podłogi) podłożyć pod głowę poduszkę lub inny miękki przedmiot lub ułożyć głowę dziecka na swoich kolanach, jeżeli atak wystąpił na ulicy. Między zęby należy włożyć jakiś przedmiot (np. chusteczkę) w celu […]