Powierzchnia trójkata wzór

W przebiegu napadu drgawek zależy od ich rodzaju. Decyzja co do podjęcia odpowiedniej interwencji jest zawsze trudniejsza, jeżeli drgawki występują po raz pierwszy. Dobrze zebrane wywiady od opiekunów dziecka dostarczają zwykle niezbędnych informacji co do późniejszego leczenia przyczynowego. Ze względu jednak na doraźną sytuację, w większości przypadków niezbędne jest zastosowanie środków przeciwdrgawkowych. W drgawkach pochodzenia gorączkowego zasadnicze znaczenie ma obniżenie temperatury ciała przez stosowanie leków przeciwgorączkowych podawanych doodbytniczo w czopkach (Pyramidorf, Aspirin) oraz na drodze wielokrotnego zawijania dziecka w wilgotne prześcieradła. Z innych leków zaleca się przy dłużej trwających drgawkach paraldehyd doodbytniczo (i ml na rok życia) albo Luminalum (3—6 mg/kg).