Solbaby tussi opinie

Głównie trzeba dziecko zabezpieczyć przed uderzeniem lub zranieniem. W związku z tym staramy się, nie ruszając dziecka z miejsca, na które upadło (np. z podłogi) podłożyć pod głowę poduszkę lub inny miękki przedmiot lub ułożyć głowę dziecka na swoich kolanach, jeżeli atak wystąpił na ulicy. Między zęby należy włożyć jakiś przedmiot (np. chusteczkę) w celu uniknięcia przygryzienia języka lub warg. Po ataku dziecko powinno mieć takie warunki, aby mogło spokojnie się wyspać. Dzieci chore na padaczkę powinny pozostawać pod ciągłą opieką lekarską i być leczone. Stosowanie odpowiednich leków zmniejsza liczbę napadów lub pozwala na zupełne ich ustąpienie. Przede wszystkim jednak trzeba im zapewnić odpowiednią opiekę w domu, w szkole oraz na spacerze i na ulicy, ponieważ dziecko z padaczką pozostawione bez opieki może sobie wyrządzić krzywdę w czasie wystąpienia napadu.