ZDEFINIUJ PROBLEM

Podobnie jest ze społeczeństwami i narodami. Podstawowe proble­my ekonomiczne, społeczne i polityczne są często zakamuflowane. Na przykład, Stany Zjednoczone co roku mają olbrzymi deficyt budżeto­wy. Proste rozumowanie prowadzi nas do wniosku, że ten problem można rozwiązać albo przez podniesienie podatków (być może obciążających tych, którzy są w stanieje zapłacić), przez zmniejszenie wydatków albo przez kombinację tych dwóch rozwiązań. Jednak rząd USA wydaje się sparaliżowany w obliczu tych opcji. Problem ten ma głębszą naturę polityczną. Różne grupy, które tworzą społeczeństwo amerykańskie (pracownicy, podatnicy, kon­sumenci, przedsiębiorcy, etc.) mają różny stosunek do poszczegól­nych rozwiązań — każda z tych grup byłaby bowiem w inny sposób dotknięta konsekwencjami wyboru takiej a nie innej opcji. Tak wła­śnie jest w polityce. Walka toczy się często o to, kto ma określać naturę problemu, i tym samym, jakich rozwiązań należy poszuki­wać.