GROMADZENIE WIEDZY

Jednym z najważniejszych narzędzi służących nam do gromadzenia wiedzy jest posługiwanie się pomiarem. Metoda pomiaru okazała się bardzo efektywna w naukach przyrodniczych. Nasze zmysły nie są bo­wiem przystosowane do oceniania rozmiarów nawet prostych przed­miotów. Możemy udoskonalić nasze obserwacje przez użycie urządzeń pomiarowych: linijek, wag, zegarów, termometrów, barometrów, pręd­kościomierzy i innych urządzeń tego typu. Wraz z rozwojem takich dziedzin wiedzy jak psychologia i antropologia pojawiły się nowe me­tody pomiaru, w których istotną rolę odgrywają ludzkie reakcje. Jednym z podstawowych problemów, jakie pojawiają się w kontek­ście posługiwania się zmysłami w celu dokonania obserwacji,.jest fakt,że często nasze oceny zaburzone są przez różnego rodzaju złudzenia.