BARDZO ISTOTNA ROLA

Bardzo istotną rolę odgrywają także standardy pomiaru. Kiedy ktoś w jednym miejscu na kuli ziemskiej dokona pomiaru, którego wyni­kiem będzie długość „5 centymetrów” lub czas „2 godziny i 34 minu- )ardzo ważne jest, aby każdy, gdziekolwiek by się znajdował, je dokonać tych samych pomiarów i otrzymać takie sameBilly przynosi ojcu o wiele mniejszy kawałek drewna, niż był po­trzebny, gdyż błędnie przypuszcza, że jego rozpostarte ramiona są wła­ściwą miarą dla zmierzenia długości deski. O   wiele trudniej osiągnąć wspólne standardy pomiaru w naukach społecznych, gdyż ludzkie reakcje są bardzo złożone. Niemniej jednak w ostatnich latach także w tych dziedzinach dokonał się postęp.