DEZYNFEKCJA KOŃCOWA

Pomieszczenie izolatki przed ponownym użyciem należy wietrzyć przez co najmniej 24 godziny (przy braku możliwości zastosowania lampy bakteriobójczej). Okres ten można skrócić stosując lampę z promieniami nadfioletowymi lub rozpylanie środków dezynfekcyjnych. Jednocześnie obowiązuje oczywiście dokładne umycie ścian, podłogi i sprzętu izolatki (wg zasad podanych wyżej) oraz dezynfekcja materaca i zmiana bielizny pościelowej. Czynności higienistki. Izolowanemu dziecku należy zapewnić warunki, tzn. czystość pomieszczenia i odpowiednią pielęgnację, w skład której wchodzi: higiena osobista (mycie, kąpiel), słanie łóżka i właściwe ułożenie dziecka w łóżku. Do obowiązków higienistki należy również mierzenie temperatury ciała, tętna oraz podawanie leków i innych zabiegów zleconych przez lekarza. Temperaturę ciała mierzy się u niemowląt w odbytnicy, a u dzieci starszych termometr zakłada się pod pachę na 10 minut, po czym od* czytuje się wysokość temperatury ciała na skali termometru. Tętno mierzy się na tętnicy promieniowej w okolicy nadgarstka, pa stronie kciuka dłoni lub nad tętnicą szyjną. Przykładając palce środkowe do wymienionych miejsc i jednocześnie patrząc na zegarek zaopatrzony w sekundnik, liczy się częstość tętna przez 1 minutę i podaje w hercach* (np. 90 uderzeń serca na 1 minutę, cl odpowiada 1,5 Hz).