Wredne dziewczyny cda

Najważniejsze objawy kliniczne w najczęstszych zatruciach u dzieci. Należy pamiętać, że w doraźnej pomocy w zatruciach najważniejsze jest możliwie szybkie usunięcie trucizny z przewodu pokarmowego przez spowodowanie wymiotów lub płukanie żołądka oraz podanie środków przeczyszczających. Płukanie żołądka należy wykonać nawet w odległym cza- i sie od zatrucia (po kilku godzinach). Wykonuje się je układając chorego w pozycji lewo-bocznej, z obniżoną górną częścią ciała, i Po założeniu cewnika aspiruje się część treści żołądka w celu późniejszego zbadania jej na rodzaj trucizny, a następnie podaje się 1 do żołądka środki zobojętniające truciznę (odtrutki). U chorego nieprzytomnego i w drgawkach nie powinno się wykonywać płukania żołądka bez uprzedniego zaintubowania (niebezpieczeństwo i zachłyśnięcia lub złego wprowadzenia cewnika). W zatruciach sub- i stancjami żrącymi nie wolno wykonywać płukania żołądka w obawie o możliwość przebicia przełyku lub żołądka.