PRACA HIGIENISTKI NA KOLONIACH

Nie bez znaczenia jest też określona kolejność wypełniania karty kwalifikacyjnej polegająca na tym, że w pierwszej kolejności wypełniają ją rodzice, następnie higienistka szkolna, a na końcu lekarz. Do wyjazdu na kolonie i obozy wypoczynkowe kwalifikują się i w zasadzie tylko dzieci zdrowe. Bezwzględnym przeciwwskazaniem^ są choroby zakaźne oraz choroby skórne, przede wszystkim takie jak świerzb, grzybice, ropne schorzenia skóry oraz wszawica. Z pobytu w tych placówkach nie powinny korzystać również dzieci z cukrzycą, organicznymi wadami serca, dychawicą oskrzelowa padaczką, chorobą reumatyczną i innymi. Dla dzieci tych powinno być organizowane kolonie zdrowotne. Przy kwalifikowaniu do różnych form wypoczynku dla dzieci młodzieży brane jest pod uwagę zarówno kryterium socjalne, jaki i zdrowotne. Pierwszeństwo w korzystaniu mają przede wszystkimi dzieci samotnych matek, z rodzin wielodzietnych i innych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, sieroty, wychowankowie domów dziecka i innych zakładów, a także dzieci z odchyleniami od normy w stanie zdrowia.