Patologii bądź choroby nie zamykają listy przeciwwskazań

Szybki postęp techniczny powoduje bowiem ciągłe przeobrażenia w warunkach i sposobie wykonywania wielu zawodów. Stąd stale aktualizuje się charakterystyki zawodowe i koryguje listy przeciwwskazań zdrowotnych. Ten sam problem dotyczy zawodów wymagających studiów wyższych. Orzecznictwo lekarskie w poradnictwie zawodowym dla tej grupy młodzieży jest jednak o wiele trudniejsze. Wynika to przede wszystkim ze znacznie większych możliwości zatrudnienia, i bardziej zróżnicowanych warunków pracy zawodowej absolwenta szkoły wyższej, poczynając od pracy bezpośrednio w produkcji, a kończąc na pracy dydaktycznej czy naukowej. Orzecznictwo zdrowotne W zakresie poradnictwa zawodowego jest ściśle sprzężone z orzecznictwo psychologicznym i pedagogicznym i w całym kompleksie różni się od tych ostatnich odmiennym rodzajem eliminacji. O ile tamte mają charakter eliminacji dodatnich uwzględniając predyspozycje, czyli pozytywne cechy (wskazania), o tyle orzecznictwo zdrowotne ma charakter eliminacji ujemnej (dyskwalifikacja zdrowotna i stąd przeciwwskazania). Poradnictwem zawodowym zajmują się poza szkołą placówki wyspecjalizowane. Są nimi poradnie wychowawczo-zawodowe.