MYŚLĄCA OSOBA

Czy to znaczy, że przyciąga mnie tak samo niezależnie od tego, czy między mną a ziemią jest kilkumetrowa warstwa betonu? Skąd to coś, kilka tysięcy kilome­trów pode mną wie, jak mocno ma mnie przyciągnąć?”Każdy widzi, że Słońce wstaje rano na wschodzie, a chowa się wie­czorem na zachodzie. Nie czujemy olbrzymiej prędkości 1000 mil na godzinę, z jaką nasza planeta kręci się wokół własnej osi. Widzimy je­dynie coś w rodzaju kopuły, do której przyczepione są gwiazdy stałe, i która raz na dobę się obraca.Myśląca osoba żyjąca w roku 1300 powiedziałaby zatem, że „fak­ty” te są obiektywnie zweryfikowane, a zatem „prawdziwe”. Rysunek ilustruje, w jaki sposób „oczywisty fakt”, że Słońce porusza się wo­kół Ziemi, spowodował, że ludziom było bardzo trudno zaakceptować pogląd, w myśl którego to Ziemia obraca się wokół Słońca. Nasz zmysł wzroku wydaje się bowiem temu zaprzeczać.